loading ..
-20% na decki i deskorolki → Rabat na Dzień Deskorolki! -20% na decki i deskorolki! →

W trosce o zapewnienie Państwa satysfakcji i zadowolenia ze sprzedawanego przez nas obuwia, prosimy o przestrzeganie wymienionych w dalszej części ulotki zasad jego użytkowania i konserwacji.


ZASADY UŻYTKOWANIA OBUWIA

1. Podczas ubierania i zdejmowania, obuwie powinno być rozsznurowane.
2. Dokładne zasznurowanie obuwia w czasie noszenia, zapobiega otarciom stóp i przedwczesnemu wytarciu podszewek, przetarcia zapiętków.
3. Na ile to możliwe, prosimy unikać przemoczenia obuwia skórzanego. Skóra naturalna, z której jest ono wykonane, jest materiałem niejednorodnym, jego naturalną cechą jest zdolność wchłaniania i przepuszczania wody. Cecha ta zapewnia znakomite właściwości higieniczne, niespotykane przy żadnych innych materiałach, dzieje się to niestety kosztem ograniczonej odporności na przemakanie. Każdorazowe przemoczenie obuwia wpływa na pogorszenie wyglądu i właściwości skóry (w żadnym wypadku nie można prać obuwia). Obuwie nawet prawidłowo konserwowane, może ulec przemoczeniu po 20 min. użytkowania podczas słoty (deszczu lub topniejącego śniegu) – norma PN 77/091030. Przemoczenie uznaje się za uszkodzenie mechaniczne.
4. Właściwe wysuszenie przemoczonego obuwia można uzyskać jedynie w temperaturze pokojowej. W celu zabezpieczenia obuwia przed deformacją, zaleca się stosowanie prawidełek lub wypełnienie obuwia miękkim papierem. Prosimy pamiętać, aby do suszenia nie wykorzystywać suszarek, grzejników ani innych tego typu urządzeń, bowiem suszenie w wysokich temperaturach może doprowadzić do zniszczenia obuwia.
5. Prosimy pamiętać o tym, aby obuwie było wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Przypominamy, że obuwie wyjściowe nie jest właściwe do uprawiania sportu i turystyki, nie powinno być również używane jako obuwie robocze.
6. Utrzymanie obuwia w czystości i bieżąca konserwacja zapewnia jego trwałość i estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.
7. Zalecamy przeprowadzanie bieżącej konserwacji obuwia, wykorzystując w tym celu właściwe dla danego rodzaju skóry środki (rodzaj skóry podano na zawieszce i pudełku). Sposoby konserwacji i czyszczenia oraz rodzaj środków pielęgnacyjnych podajemy w dalszej części ulotki.
8. Pranie w pralce, w wysokiej temperaturze oraz z dodatkiem silnego detergentu, może prowadzić do odbarwień lub całkowitego zniszczenia buta.
9. Dbałość o wnętrze obuwia należy do użytkownika (utrzymywanie w czystości, wymiana wyściółek).
10. Obuwie należy możliwie często wietrzyć. W miarę możliwości nie używaj codziennie tej samej pary obuwia. Intensywna eksploatacja jednej pary obuwia prowadzi do jej przedwczesnego zużycia.


PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI

W przypadku pojawienia się w zakupionym towarze, w okresie gwarancyjnym, niezgodności towaru z umową (wady), klient ma prawo daną wadę reklamować.
Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego, bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii, bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.
Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie (np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane złym dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, uszkodzenia mechaniczne: obicia, otarcia, pękanie powłoki lakierowanej, drobne powierzchniowe pękanie lica skóry lub powłoki kryjącej laminowanej w miejscach zgięcia buta, wykwity i ślady po przemoczeniu skóry), niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika, bądź osoby trzecie.
Za wadę mechaniczną uznaje się: zniszczenie, przetarcie zapiętków od zakładania lub zdejmowania butów nierozsznurowanych, zapadanie się pięty z powodu punktowego obciążenia podeszwy np. podczas kierowania samochodem, noszenie obuwia niedokładnie/luźno zasznurowanego, co w konsekwencji powoduje przetarcie zapiętków.
Reklamacja uważana jest za poprawną, jeśli reklamowany towar jest kompletny oraz spełnia podstawowe zasady higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.


Wierzch/rodzaj skóry i sposoby czyszczenia i pielęgnacji

- Licowa Anilinowa - Zabrudzenie wierzchu obuwia zmyć szmatką zwilżoną w wodzie i po wysuszeniu w temperaturze pokojowej nanieść równomiernie cienką warstwę typowej woskowej pasty do obuwia zgodnej z kolorem obuwia, po kilku minutach obuwie można polerować miękką szczotką.
- Buffalo - UWAGA: Plamy tłuszczowe (olej, smary) są niemożliwe do usunięcia, inne zabrudzenia usuwać można jedynie czystą, lekko wilgotną, miękką szmatką. Do pielęgnacji zalecane są pasty do obuwia typu Buffalo.
- Pull Up Crazy Horse - Zabrudzenia wierzchu obuwia zmyć szmatką lub gąbką zwilżoną w wodzie i po wysuszeniu w temperaturze pokojowej, natrysnąć równomiernie środkiem natłuszczającym w aerozolu.
- Nubuk / Welur - Zabrudzenia wierzchu obuwia czyścić specjalną gumową szczotką. Do konserwacji zalecane jest używanie preparatów w aerozolu do welurów i nubuków. UWAGA: Nie należy stosować past i kremów.
- Lakier - Zabrudzone wierzchy obuwia zmyć szmatką lub gąbką zwilżoną w wodzie i wysuszyć w temperaturze pokojowej. Następnie stosować kremy.
- Florentique - Zabrudzenia wierzchu obuwia należy zmyć szmatką lub gąbką zwilżoną w wodzie, a po wysuszeniu w temperaturze pokojowej nanieść równomiernie cienką warstwę bezbarwnej woskowej pasty do obuwia. Można polerować miękką szczotką.

UWAGA: Nie stosować past samopołyskowych.

Uprzejmie informujemy, że warunki reklamacji towarów konsumpcyjnych zostały określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Przedstawione poniżej omówienie najistotniejszych w tym zakresie uregulowań ustawy prosimy traktować jako materiał informacyjny.
Podstawą roszczeń konsumenta w stosunku do sprzedawcy może być istniejąca w momencie wydania niezgodność towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeśli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową przy czym w przypadku stwierdzenia niezgodności w przeciągu 12 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania.
W przypadku obuwia z reguły nie ustala się indywidualnie jego właściwości. Uznaje się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
W razie niezgodności towaru z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodności, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę. Dopiero gdy naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, w grę wchodzi obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Nie dotyczy to jednak tych przypadków, gdy niezgodność z umową jest nieistotna.
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli kupujący o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

PAMIĘTAJ O CODZIENNEJ KONSERWACJI OBUWIA.